Blog

Fibromyalgie en de chiropractor

Recent onderzoek wijst uit dat chiropractie een effectieve behandelingsmethode is voor fibromyalgie.

 

Fibromyalgie is een aandoening die zich kenmerkt door lichamelijke en/of psychische klachten, zoals spierpijn, gewrichtspijn, pijn in het bindweefsel, hoofdpijn en drukpijn (bepaalde punten), maar ook vermoeidheid, stemmingswisselingen en concentratieproblemen kunnen een rol spelen.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 120 mensen die tussen 40 en 65 jaar oud waren en die minstens vier jaar leden aan een verergerde vorm van fibromyalgie. 4 (op een schaal van 0-10) was het minimale “pijncijfer” dat men zichzelf gaf. Daarnaast had iedereen een beperkte bewegingsvrijheid in de nek (met name in het gebied rondom de tweede halswervel).

 

Het onderzoek nam 12 weken in beslag en bestond uit de volgende drie onderdelen:

  1. Een voorlichtingsprogramma (twee uur per week) dat ontwikkeld werd om de deelnemers van meer informatie te voorzien over fibromyalgie en de beschikbare behandelmethoden
  2. Een cognitieve gedragstherapie (twee uur per week) die discussievormen in zich had over pijnbeheersing via ontspannende oefeningen, gedragsbepalende overtuigingen rondom fibromyalgie en positieve overredingstechnieken over de methoden om uit fibromyalgie voortkomende pijn te verlichten
  3. Een programma (3x één uur per week, aangevuld met 2x per dag één sessie thuis) – dat ontspanningstechnieken én actieve en passieve rekoefeningen in zich had.

 

Chiropractische behandelingen

fibromyalgie en chiropractieDe helft van de deelnemers werd op random wijze toegevoegd aan een groep die ook chiropractische behandelingen zou ondergaan. Deze behandelingen werden uitgevoerd in het nekgebied en werden gekarakteriseerd als handelingen met hoge snelheid en lage gewichtsbelasting en vonden drie keer per week plaats in de eerste maand van het onderzoek. De overige weken beperkte het zich tot eenmaal per week.

Aan het begin van het onderzoek en een jaar na het onderzoek werden de deelnemers uitvoerig geïnterviewd om te kunnen analyseren wat het effect was van de chiropractische toevoeging. Er werden vragen gesteld over de lichamelijke (on)mogelijkheden, het aantal werkdagen wat gemist moest worden vanwege fibromyalgie, slaapverstoringen, pijnniveau’s, vermoeidheid, depressiviteit en angst.

 

Personen in de ‘chiropractische groep’ lieten een minstens 15% grotere verbetering zien dan de groep die geen chiropractische behandelingen had verkregen. De conclusie van het onderzoek luidt dat het toevoegen van chiropractische behandelingen aan een lopend fibromyalgie behandelplan veel voordelen biedt om de kern van het probleem aan te pakken.

 

Bron: Moustafa IM, Diab AA. The addition of upper cervical manipulative therapy in the treatment of patients with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Rheumatology International 2015;35(7):1163-1174